Af Jakob Gormsen

En enkel komposition, et følsomt næsten usynligt linjespil og en behersket og disciplineret brug af kraftige farver, som i deres indbyrdes samspil dæmpes ned, er kendetegnet på Viggo Bentzons kunst, som den kommer til udtryk i de litografier, Kunstklubben har udgivet af ham.

Dette solfyldte landskab står for mig som det stærkeste, han har lavet til Kunstklubben. Det giver frodige livsbekræftende oplevelser fra sig og vil helt gennem sit eget liv præge stemningen i det rum, det hænger i på en velgørende forfriskende måde. Uden at det bliver et ligegyldigt billede i sin skønhed. Tværtimod tvinger det tanker i gang.

Billedets nederste fjerdel er et enkelt landskab med en bugt og strandengene foran mundende ud i en kratbevoksning eller mole på horisontlinjen. Over dette lidt trivielle landskab hvælver sig så en kæmpehimmeL hvor sollyset kommer til udfoldelse – ja, det falder ned som en kæmpemæssig fos af lys.

Nogle af vores herlige sollys-salmer klinger med som en dyb streng i det til bristepunktet farvemættede billede, men med glød og nerve hver eneste gang oliekridtet er lagt på stenen. En dyb høstgul dominerer. den er øverst på himlen og nederst på strandengen, den er i sivene ved bredden, og den blander sig med skovens klare enstonige grønne. Grønne strejf er der også på marken og på himlen. Ligesom lette rosastrejf antyder en aftenstemning, hvor former og konturer glider ind i hinanden – og hvor det farverige til sidst afløses af mørke.

På den måde kommer billedet også til at sige noget om livet med dets skiftende aldre, som ikke er så forskellig fra årets og døgnets lys- og mørkerytme.

Men et litografi som dette kan få en til at se det, som man måske ikke tidligere havde set. Lyset over et landskab – skønheden i det enkle, usammensatte, som blot kræver at man lukker øjne og sind op for indtryk fra naturen selv – eller fra et stykke papir med farver på.

Det vil nok vare en rum tid, inden der kommer brugerbetaling på disse oplevelser – og med dette billede har Viggo Bentzon vist os en vej til oplevelsen.