Jacob Gormsen

Poul Steffensen begyndte som maler, men blev hurtigt tiltrukket af grafikken og fandt heri sin egen udtryksform. I mange år skar han træsnit af danske romanske landsbykirker – ialt mere end 200 – alle skåret på stedet for at kunne gengive tyngden af sten, atmosfæren og oplevelsen direkte – derfor bliver disse tryk også kun trykt med hånden og aldrig i presse.

Også faunaen arbejder Poul Steffensen med, navnlig fugle og padder, som bliver tegnet og lavet til grafiske blade, men de fremstilles også som småskulpturer – og kan da blive til overnaturlige fabelvæsener .

Poul Steffensen er en meget fin illustrator! For eksempel har han lavet træsnittene til »Gamle danske dyrefabler«.

Også dette tryk har illustrationens præg og stemning. En inderlighed i tonen og en nærhed i perspektivet fra den store lysende flade ved mændenes fødder over bænkens sorte ryg til den let skårne mørke monumentale flade i baggrunden. Motivet er helt naturalistisk: To gamle mænd sidder på en bænk i egne tanker og slikker en smule solskin på pladsen foran Århus Domkirke. De er omgivet af frodige levende vækster – blomster og et enkelt træ.

Der er en egen stilhed og alvor over trykket – ikke mindst udtrykt i de to skikkelsers holdning – let foroverbøjede med foldede hænder, tavse.

Poul Steffensen har set en situation og gengivet den, så vi også ser den – og oplever den – og kan gøre os vore egne tanker derover.