Af Jakob Gormsen

Kjeld Heltoft er en af de fineste beskrivere af det danske landskab. Hans blik for linjer og former og ikke mindst det vekslende lys udmøntet i en gennemtænkt og sikkert udført komposition gør, at hans billeder bliver kunst og ikke blot gengivelser.

I dette litografi ruger en tung mørk baggårdsstemning i brune, grå, blå farvetoner med en streng geometrisk opbygning af murværk og tagflader i uregelmæssige rytmer, der understreges af de to skorstene. Den faste, lidt tunge rytme gentages i en meget regelmæssig form i firkanterne i gesimsens lave rækværk også holdt i en mørk blå med fladen i en brun okker.

Som kontrast mod alt dette står den lyse blomsterkasse lidt forskudt med et livligt linjespil i blomsterne og i grenene fra træet i gården og med nogle livsnære varme grønne, gule og hvide farver. Det er et motiv helt i balance med sig selv, udstrålende en ro og ligevægt, som den kan opleves i tusmørket, hvor alting flyder sammen.

Oven over en klar turkishimmeL der langsomt går over i nattens dybblå. Det er et billede, som blot er et billede – og som virker som et billede, der kræver at blive set. Derefter lader det sig tolke på flere måder. Det kan være tungsind eller vemod sat op mod livsglæde og skønheden i de nære ting – her levende vækster rækkende op mod lyset.

Det kan være livet på trods af alt det, som spærrer. Men først og fremmest er det blot linjer, flader og former – og farver.

Og de er en glæde og rigdom i sig selv – for den, der tager sig tid til at se.

Kjeld Heltoft kan gøre det rigere for dig at se ud ad dit eget vindue. Her ligger en form- og farverigdom i al sin ydmyghed, som blot fortjener at blive opdaget – og som så til gengæld vil give dig noget tilbage igen. Glæde blandt andet!