Af Jakob Gormsen

Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen har et håndfast forhold til virkeligheden og et realistisk nøgternt syn på tilværelsen, som kommer stærkt til udtryk i den teknik, hun benytter i sine linoleumssnit. En kraftig markant skæring, hvor de lyse og mørke flader og former står i en fin kontrast og i en behersket balance til baggrundens skraveringer – om det så er tapet, bar væg, et buskads eller fliser på vejen.

Der er noget ægte jysk i Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsens kunst! En tavshed, en blufærdighed – noget nænsomt i beskrivelsen af mennesker. Og netop det usagte virker stærkt.

Dette tryk er en billedfortælling i en række billeder holdt i en enstonig gråblå farve i ulige størrelser og med ujævne kanter som ramme omkring det enkelte motiv. De ti enkelte billeder i serien beskriver en livscyklus. Hvor hovedordene er barndom, ung-

dom, alderdom osv. Eller fødsel, liv, længsel, død, sorg, savn. Eller menneskelige forhold som indbyrdes fortroligt samvær, en families fællesskab og tryghed, glad leg, munter fest, kærlighed og elskov, hverdagens nødvendige gøremål, kirkegårdens navne, levende for de ældre – ukendte begreber for de yngste. Her beskrives slægtens gang. Familiens enhed – eller det enkelte midaldrende menneskes situation midtvejs i livet. Som vi ser det i den fremhævede kvindefigur, holdt i rødbrunt – som ser vedvarende indtrængende på os, stiller spørgsmål til os, som vi ik- ke er i stand til at besvare, men som dog bliver hængende i luften. Sådan er det forkrænkelige menneskeliv beskrevet i kunstnerisk billedsprog, som lever og sætter spor hos den, som ser.