Af Eric Kaare

Mennesket skaber orden. Naturen er uden orden – alligevel hedder det naturens orden.

Det er naturen, hav, vejr og vind, der gør indhug i vore kystlinjer. Det er naturen der afdækker klitter, skaber sandflugt, flytter og ordner efter eget mønster. Det er naturen, der lader et område ligge brak og et andet blomstre.

Det er mennesket, der retter vandløb ud, planter skove i snorlige rækker, planter marehalm for at holde på klitten, der smider bildæk i havet for at holde på kystlinjen.

Det er en veksel- og påvirkning, det er to slags systemer, der spiller ud mod hinanden. Det er et spil hvor vi som menneske kun kender vores egne regler, og må gætte os til vores med/modspiller: Naturens tab eller sejr – og er naturens tab ikke også vores?

Billedkunstneren Erland Knudssøn Madsen bor i Thy, der jo i realiteten kun er en lang sandrevle, og hvor der meget naturligt er evig tæring/påvirkning på klit og strand. Kunstneren har her en næsten daglig oplevelse af vekselvirkningen mellem menneske og natur. Erland Knudssøn Madsen skal igennem plantagens parallelmønster af nåletræer, over klitten, hvor marehalmens beplantning og afhuggede graner danner rytmiske- og sære kurvemønstre, for at komme ned på stranden, hvor hvert bølgeslag også danner sit eget mønster i sandet.

Det heliografiske værk er en slags billedparallel til menneske/natur-forholdet. Udgangspunktet er nogle fotos fra klit og plantage, hvor kunstneren, som naturen, har skrabet og ridset i filmen, og på ægte menneskevis "ryddet op", skabt et nyt mønster – et nyt billede.