De hvide spring 

Af Henrik Lykke Andersen 

"I ethvert hvidt spring er der endnu et hvidt spring"
(Wassily Kandinsky) (Wassily Kandinsky)

Tæt ved en enestående fuglekoloni midt på Samsø, bor kunstneren Ole F. Olsen.

– For nogen føles havet som en hæmsko og stilheden som irriterende. Jeg ved kun, at sådan har jeg det ikke, fortæller han.

Citatet om de hvide spring er for ham på en gang noget poetisk og noget helt virkelighedsnært.

– Det handler dybest set om, at du – på et tidspunkt – har du et billede. Og hvad så? Det er springet, at overraske dig selv. At turde male videre, så du enten skaber et kunstværk eller destruerer billedet. Det handler om at turde. Det er også det, der er så smukt, ja poetisk ved citatet. Kandinsky stopper ikke sin egen kreativitet, han stiller hele tiden nye krav til den, og det må man gøre som kunstner.

– Så tager man sin egen kritik og sin egen usikkerhed overfor det billede alvorligt. Nu kommer springet. Den næste bevægelse bliver vigtig: kan man overraske sig selv?

I et katalog uddyber Ole F. Olsen Kandinsky-citatet: "Abstraktion – frihed eller forbandelse? Er det endnu muligt at bevæge sig ud i det abstrakte sprog? Hvor bevæger kunsten sig hen i et samfund, hvor udfordringer bekæmpes med så indædt entusiasme?
Grænser og begrænsninger opbygges og nedbrydes uafladeligt. Energi – terapi!
Er det abstrakte billedsprog endnu så ungt og ufortolket, at det kan komme denne tomgang til livs og skabe mulighed for en bevægelse væk i tiden?"
"Børn leger og lærer stadigvæk!"
"En ny dimension .. "

Ole F. Olsen fortæller jordnært om sin egen udvikling fra begyndelsen, da han i fem år var i lære hos Richard Mortensen:

– Et indslag af naturalisme har jeg længe haft med i mine billeder. Det har aldrig interesseret mig at male naturen eller køerne på engen. Dem kan man gå ud på engen og se. Derimod elementer som indslag, der fanger øjet og lyset. Vi taler om helheder, men med forskelligt sprog.

– Det er altid interessant med illusionen. Når man maler et billede, så kan en klat maling hurtigt blive til en flue. Ikke en levende flue, men en indbildt. Man skal altså matche sin illusion med sin viden om, at billedet ikke er virkeligheden.

Snakker vi kunstens betydning generelt, mener Ole F. Olsen, at vores tid i den grad har brug for at lære at se og skelne mellem illusion og virkelighed.

– Vi ser hele tiden illusioner i fjernsynet, og hver gang vi åbner en avis. Det er arrangeret virkelighed, der bringes til os som bogstaver på papir. Man skulle undervise børn i billedkunstens mange facetter, så de blev langt mere kritiske overfor tilbudene fra virkeligheden og danne deres egen fantasi og mystik. Det er generelt en vældig opgave for kunsten.