Den kloge fugl 

Michael Lykke Andersen

– Når folketroen har gjort uglerne til "den kloge fugl", så handler det nok så meget om, at den altså fordøjer på den specielle måde, at den skal sidde stille i lang tid for at gylpe uspiselige rester op. Og den stille fugl med de store, fremadrettede øjne, ser altså viis ud, som den fordøjer dér.

Når Kjeld Heltoft tager fat på et dyr, så sker det med en energi der gør, at han på mange måder bliver lidt af en ekspert på dyrets levemåde, dets biologiske kendetegn. Han vælger gerne dyr, der har en folkelig aura af mystik omkring sig, men hans tilgang til dyret eller fuglen er præget af masser af iagttagelser og hårde fakta om det specielle dyr.

Som nu de to sneugler:
– Jeg har set en enkelt fritlevende sneugle her i landet. Det var på Fynshoved. Men de yngler ikke her, selv om man hvert år kan iagttage dem på Skagen. Det er Sibirien, Canada, Grønland, Sverige og Norge, der er dens foretrukne lande. Sneuglen lever i høj grad af lemminger – og når det går helt galt for lemmingeslægten, hvad det jo gør med jævne mellemrum, så må sneuglen altså finde nye steder at finde føde.

Uglen er den fugleart, som Kjeld Heltoft er mest optaget af.

– Mit arbejdssted om sommeren er i Græsted, og i Faxe-mosen har jeg fundet et rugende par skovhornugler. Og det er spændende at se dem, iagttage dem, fotografere dem og tegne dem.

– Uglen er jo en fugleart helt for sig selv. Selv om den i udpræget grad er en rovfugl, så nævner man altid rovfugle og ugler. De er noget helt specielt. Jeg er fascineret af de fremadstirrende øjne og den fantastiske hørelse, der sætter den i stand til at høre i rum. Fjerkransene omkring øjnene virker i virkeligheden som et par paraboler, der indfanger masse af lyd og et sindrigt system af fjer leder lyden om til ørerne – der sidder i to forskellige højder på hovedet og gør, at den kan være så præcis og lydløs en dræber selv i det, der for os andre ser ud som bælgravende mørke.

– Min sneugle havde lidt sparsomt med fjer omkring næbbet, så den ser lidt anderledes ud.

Sneuglen er verdens næststørste ugleart. Og den har et voldsomt stort næb. Faktisk kan en sneugle sagtens give sig i kast med en gås – så kun vingerne er tilbage efter måltidet.

 – Hannen er helt hvid, mens hunnen er lidt større og brunspættet. Den ugle, jeg malede i Zoo var åbenbart i fældning og manglede lidt fjer omkring næbbet. Derfor ser den ekstra drabelig ud.

Kjeld Heltoft kunne aldrig drømme om at lade sin viden om, hvordan en sneugle normalt ser ud, influere på det indtryk han ser for sig. Den aktuelle sneugle er det, han maler.

– Jeg giver mig som regel ikke af med efterrationaliseringer i mine billeder. Det var kun den dag, at ungen havde lige nøjagtig den størrelse og lænede sig ind mod moderen. Derfor måtte jeg male netop det. Jeg arbejder med det, jeg har oplevet. Smykker ikke en oplevelse kunstigt op.

– Uglen er en slægt helt for sig selv – og så original i sin udformning.

Kjeld Heltoft har fulgt ugler i deres udvikling, og når ungerne forlader reden, sker det altid før de endnu har lært at flyve.

– Det betyder, at der bliver ekstremt travlt for forældrene. De må rundt omkring i de nærliggende træer og finde ungerne og fodre dem, indtil de i løbet af en tre ugers tid er klar til selv at flyve.

Netop når uglen flyver, er den mest fascinerende, mener Kjeld Heltoft:

– Den har de bløde vingefjer på vingekanten der gør, at den bevæger sig næsten helt lydløst. Og med den sikkerhed i afstandsbedømmelsen, som et utroligt skarpt syn og en fantastisk hørelse giver, så er dens bytte som regel dårligt stillet. Men der er stor forskel fra den kolossale sneugle, der altså gerne giver sig i kast med byttedyr som en gås og til den mindste ugle, vi kan møde herhjemme. Spurveuglen er bare 16-18 centimeter stor. Og en ganske almindelig ugle som den lille, danske kirkeugle er heller ikke af nogen truende størrelse: 20-22 cm.

– Men en stor del af adfærdsmønstret og udseendet med to fremadrettede øjne, er det samme. Det er en pragtfuld fugleslægt.

Og det er nogle af de kræfter, Kjeld Heltoft har forsøgt at fange i dette litografi. Til grund for litografiet ligger et maleri, som blev solgt fra Corner-udstillingen til Ny Carlsberg Fonden.

Kjeld Heltoft er DSBs kunstkonsulent, og sneuglemotivet kan genses i det IC3-tog, der er tilegnet Rådet for Større Færdselssikkerheds tidligere direktør Ulrik Duurloo.